AKKU | KARBANTARTÁS | SZERVIZ
BATTERY | DEEP CYCLE | SERVICE
TROJAN DEEP CYCLE akkumulátorok karbantartás, üzemeltetése

A folyadék elektrolitú ólom akkumulátorok folyamatos karbantartást, üzemeltetésük szakértelmet és eszközöket igényelnek. A napi-, heti- és havi részletességű teendők és utasítások az akkumulátorral meghajtott gép kezelési kézikönyvében szerepelnek. Az elmaradt karbantartás(ok) az akkumulátorokat visszafordíthatatlanul károsítják. Az ólom-kénsav folyadék elektrolitú akkumulátorok csak teljesen feltöltve tárolhatók. A töltéseket száraz és hűvös, jól szellőző helyen az akkumulátor típusához illeszkedő (WET) töltési karakterisztikával, és egy megfelelő töltőáram intenzitású (12- 16A/100Ah) automata akkumulátor töltővel végezzék.

A napi utántöltés során keletkező tömény kénsav megfelelő elkeverését a töltés végén létrejövő gázképződés- és vele csökkenő elektrolit szint mutatja. A töltés befejezése és a cellák kiszellőzése után az elektrolit szintjét ellenőrizni, és a lemezek szintje fölé 10 mm-ig desztillált vagy ioncserélt vízzel rendszeresen pótolni kell! A szükséges 1.285 kg/dm3 savsűrűség érték elérését kézi refraktométerrel ellenőrizzék.